1. Po okazaniu w kasie kina Helios kodu elektronicznego stanowiącego 13-cyfrowy ciąg liczb, otrzymają Państwo bilet uprawniający do uczestniczenia w wybranym seansie wskazanego filmu. 
2. Kody zrealizować można także poprzez stronę internetową www.helios.pl, po oznaczeniu seansu i miejsca, wpisaniu numeru kodu i dokonaniu opłaty za wystawienie biletu online.
3. Wykorzystanie kodów możliwe jest również w bezpłatnej aplikacji Kino Helios (dostępnej w App Store i Google Play), po wybraniu seansu i miejsca oraz dokonaniu dopłaty za wystawienie biletu online.
4. W przypadku problemów z realizacją kodów przez stronę www.helios.pl lub w aplikacji prosimy o kontakt mailowy lub bezpośredni z kinem, do którego chcieli się Państwo udać. W przypadku ewentualnych problemów technicznych z aplikacją prosimy o kontakt mailowy pod adresem support@helios.pl.
5. Kody elektroniczne mogą zostać wykorzystane w całej sieci Helios od 5 do 14 kwietnia 2024. Zmiana terminu ważności kodu nie jest możliwa. 
6. Kod można wymienić na jeden bilet na wybrany seans filmowy wskazanego filmu pod warunkiem dostępności miejsc na sali. 
7. Posiadanie kodu nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie.
8. Kod obowiązuje wyłącznie na jeden wskazany film z repertuaru kin sieci Helios, z wyłączeniem pozostałych seansów z repertuaru, seansów w salach Dream oraz pokazów specjalnych, w tym pokazów z cyklu: Kino Kobiet, Kino Konesera, Nocne Maratony Filmowe, Kino na temat, Helios dla dzieci, Kultura Dostępna, Helios na Scenie oraz pokazów zamkniętych.
9. Realizacja kodu w sali Dream możliwa jest po wniesieniu dodatkowej opłaty w kasie zgodnie z cennikiem kina.
10. Kod można wymienić na bilet podczas seansów realizowanych w technice 2D lub 3D. Cena kodu dla seansu 3D nie obejmuje opłaty za okulary, które są konieczne do oglądania filmu w technice trójwymiarowej. 
11. Zwrot biletu nabytego za pomocą kodu nie jest możliwy. 
12. Kod nie podlega wymianie na gotówkę.
13. Helios nie odpowiada za udostępnienie kodu osobom nieuprawnionym. Kod realizowany będzie wyłącznie na rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go w kasie kina.
14. Odsprzedaż kodów osobom lub podmiotom trzecim jest zabroniona. Helios ma prawo deaktywować kody w stosunku do których został naruszony zakaz, a wszelkie roszczenia, w szczególności o zwrot wartości kodu, nie będą uwzględniane.
15. Reklamacje dotyczące działania kodów prosimy przesyłać na adres kupony@helios-media.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w przeciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dłuższego postępowania w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadacz kodu otrzyma nowy voucher w terminie 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, z datą ważności minimum 1 miesiąc, ale nie krótszą niż kod podlegający reklamacji.
16. Adresy kin Helios i dane kontaktowe do wszystkich lokalizacji zamieszczone są na stronie www.helios.pl/naszekina.