1. Propozycje wydawnicze prosimy wysyłać w formie elektronicznej na adres:  debit@soniadraga.com.pl
2. Tekst naleźy zapisać w formacie PDF lub doc.
3. Nie przyjmujemy maszynopisów nadsyłanych tradycyjną pocztą.
4. Pod uwagę będą brane tylko propozycje zawierające cały tekst i streszczenie.
5. Prosimy o dołączenie do wiadomości danych kontaktowych i krótkiej informacji o autorze.
6. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od otrzymania propozycji wydawniczej nie skontaktujemy się z Państwem, propozycja została odrzucona.
7. Nie uzasadniamy decyzji odmownych.
8. Wydawnictwo nie wydaje poezji, poradników i przewodników.